De voorwaarden van de praktijk:

 

  • Een consult duurt gemiddeld 1,5 tot 2 uur;

 

  • Afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren (telefonisch of via email) afgemeld te worden. Bij niet tijdige afmelding zal ik  de ingeplande consulttijd met een minimum van 1 uur in rekening brengen.
  • Na het consult ontvangt u de factuur. Deze kan ik voor u uitprinten of verzenden per e-mail.
  • De factuur kunt u direct contant betalen of via een betaalverzoek.
  • Bij in gebreke blijven van betaling zullen de kosten die hieruit voortvloeien, verbonden aan een invorderingsmaatregel, geheel voor uw rekening zijn.
  • Een eerste afspraak is inclusief een intake. Dit omvat ook het ondertekenen van de behandelovereenkomst. (Dit is een eis vanuit de beroepsvereniging.)
  • Bij kinderen dient de behandelovereenkomst door beide ouders ondertekend te worden.
  • Heeft u een klacht over een behandeling en komen wij er samen niet uit dan kunt u een klacht indienen bij GAT (Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten). Klik dan hier

 

Hieronder volgen de verschillende regelementen, meld- en beroepscodes: